P.I. Camí dels Frares, c/ D parc. 34 Lleida

Polvoritzadors Rocha

Eurorecanvi > Polvoritzadors Rocha

Distribuïdors d'Adob

Genèricament conegut com a distribuïdor d’abonaments, aquest equipament permet realitzar fertilitzacions de fons i de cobertura i també permet la distribució de llavors fines. La nostra gamma està composta per equips centrífugs i pendulars amb diverses capacitats, adaptades a les necessitats de l’usuari i del tractor agrícola disponible en la propietat.

KPR

Aquesta gamma va ser concebuda per a distribuir abonaments granulats o en pols, calcari i llavors en general amb absoluta precisió. La seva concepció mecànica és idèntica per a tots els models, variant solament la capacitat de la tremuja.

KC RD

Equip de grandària mitjana que permet la distribució d’abonaments i llavors a una amplària de 12 a 24 metres, depenent del pes específic del material a ser distribuït, condicions atmosfèriques i anivellament del sòl.

Equipaments de Vinya

Gamma composta per despuntadors, prepodadores i barridors, aquests equips són altament versàtils i adaptats als diferents condicionaments de vinya. Cobreix una àmplia gamma d’usos i acompliments. És un producte que combina altes prestacions amb la facilitat d’ús i la simplicitat de muntatge. Per a facilitar el canvi entre els accessoris, la placa d’acoblament és comú.

RPPD

La prepodadora de discos és un equipament mecànic muntat en la part davatera d’un tractor agrícola que permet la rápida Realització de la tasca de tall desl sarments secs, facilitant d’aquesta manera el treball final dels podadors.

RD-F

Les màquines de despuntar – despuntadora – són equips utilitzats en la poda en verd d’una part dels llançaments vegetatius de la vinya (sarments), WW bastant útils a la preparació de la tanca per a la utilització de la prepodadora en les podes d’hivern. Els equips de fulles es caracteritzen per l’alta velocitat d’operació, ideals per a grans àrees.

Polvoritzadors de raig projectat

El polvoritzador de doll projectat es destina essencialment a treballs efectuats amb llances manuals o barres (desherba o polvorització). Aquest equip es caracteritza pel fet que la fragmentació del brou es realitza a través de la pressió generada per la bomba, sent el transport fins a la massa foliar assegurada, únicament, per l’energia cinètica de les gotes, fruit de la pressió produïda per la bomba.

ELLEGANCE PRIME STD

Equips suspesos de doll projectat de mitjana a gran capacitat, compost pel conjunt polvoritzador + escombri, destinats a la protecció de cultius i tractaments del sòl. L’àmplia gamma de capacitats garanteix el dimensionament correcte de l’equip en funció del cultiu, el tractor i l’explotació agrícola.

ELEGANCE BP

Equips suspesos perfectament adaptats per a la realització de tractaments fitosanitaris en petites i mitjanes explotacions. Una àmplia gamma d’utilitats associada a l’àmplia gamma d’accessoris garanteix la grandària correcta de l’equip en funció del cultiu, del tractor i de l’exploració agrícola.

Polvoritzadors de raig transportat

El polvoritzador de doll transportat es destina essencialment a treballs efectuats en vinyes i fruiteres. Amb aquesta mena d’equip s’obtenen gotes de brou de grandària més reduïda, provocat pel xoc de les gotes amb el corrent d’aire produïda pel ventilador, que posteriorment són transportades per aquest corrent d’aire fins a la massa foliar. D’aquesta manera, s’obté una major capacitat d’elevació, millor cobertura i major capacitat de penetració.

ELLITE NVS

Equips suspesos de doll transportat, perfectament adaptats per a la realització de tractaments fitosanitaris en petites, mitjanes i grans explotacions. Una àmplia gamma de capacitats que va dels 300 als 800 litres permet efectuar tractaments en fruiters, vinyes i olivars amb diferents tipus de plantacions i sistemes de conducció.

POLIMASTER NVS

Els polvoritzadors remolcables Polimaster Silent nvs, es revelen excel•lents en els tractaments fitosanitaris de fruiters i olivars. Aquest model combina elevades prestacions amb nivells de soroll reduïts i baixa absorció de potència.

CRONOS AC

Equips suspesos dissenyats de manera que aprofiten i adrecen tota la ventilació produïda cap a la massa foliar, aconseguint així una major penetració dels fàrmacs a l’interior de les plantes. Excel•lent en el tractament de vinyes i fruiteres.

CRONOS RB NVS

Equips arrossegats dissenyats de manera que aprofiten i adrecen tota la ventilació produïda cap a la massa foliar, aconseguint així una major penetració dels fàrmacs a l’interior de les plantes. Excel•lent en el tractament de vinyes i fruiteres.

MITTOS AC

Equips que combinen el millor de dos sistemes de transport de gotes per al tractament de cultius hidro-pneumàtic i pneumàtic, permet volums d’aplicació reduïts (200l / ha) o elevats (800l / ha). Excel·lent en el tractament de les vinyes.

MITTOS RB

Equips que combinen el millor de dos sistemes de transport de gotes per al tractament de cultius hidropneumàtic i pneumàtic, permet volums d’aplicació reduïts (200l/ ha) o elevats (800l/ha). Excel•lent en el tractament de les vinyes.

SPRAY GUN AC

Equip versàtil que permet l’aplicació en zones de difícil accés, estufes i tractament en altura.

SPRAY GUN RB

Equip versàtil que permet l’aplicació en zones de difícil accés, estufes i tractament en altura.

Open chat